کمک به نیک اندیش

شماره حساب های جمعیت خیریه نیک اندیش جهت واریز کمک های نقدی 

شماره حساب : 182555444 نزد بانک تجارت به نام جمعیت نیک اندیش تدینی

شماره حساب : 1-741137-7000-267 نزد بانک پاسارگاد به نام جمعیت خیریه نیک اندیش

شماره کارت : 5022291019681582 بانک پاسارگاد به نام جمعیت خیریه نیک اندیش

شماره شبا : IR510570026770000741137101 بانک پاسارگاد به نام جمعیت خیریه نیک اندیش

توجه : سقف عمومی تراکنش خرید اینترنتی برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است.  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
صرف امور را انتخاب کنید.
تومان
مبلغ را بنویسید.
درگاه پرداخت را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...